Pokazy dla szkół w Ukrainie

W minionym tygodniu miałam okazję opowiadać o górach w ramach lekcji języka polskiego w dwóch szkołach w Ukrainie: w Iwano-Frankiwsku oraz miejscowości Kosiw na Zakarpaciu. Było to ciekawe i bardzo pozytywne doświadczenie. Zaangażowanie zarówno dzieci, jak i nauczycieli, zrobiło na mnie duże wrażenie. Serdecznie dziękuję Polskiemu Zespołowu Humanitarnemu za zaproszenie.
Przy okazji wyjazdu mogłam również przetestować najnowszą odzież Columbii i… napotkać sklep Columbii w Iwano-Frankiwsku.

#ColumbiaSportswear @Columbia Sportswear

Foto: Katarzyna Basza, nauczycielki ze szkół w Iwano-Frankiwsku i Kosowie

This entry was posted in slideshow. Bookmark the permalink.